Βαφή

Εκτελούνται όλοι οι τύποι βαφής με (βαφή brush, βαφή roller, βαφή air spray, βαφή pressure spot spray, βαφή airless spray) σε πλοία, επιφάνειες δεξαμενών και άλλες χερσαίες ή μη εγκαταστάσεις, ανάλογα των χώρων εργασίας, το επιθυμητό αποτέλεσμα και σύμφωνα πάντοτε με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών χρωμάτων και τα BRITISH STANDARD.

Τα έργα μας

Add Comment