Βαφή κλειστών χώρων (Tank Coating)

Βαφή κλειστών χώρων, υπηρεσία γνωστή και ως Τank coating. Η Βαφή κλειστών χώρων επιτυγχάνει μόνωση και προστασία σε πλοία, δεξαμενές και άλλες εγκαταστάσεις.

Τα έργα μας

Add Comment