Τεχνικές Υπηρεσίες

Η A. HILIOS LTD  συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με τον μηχανολογικό εξοπλισμό προσφέρει αποτελεσματικές εφαρμογές σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα. Διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει με υπευθυνότητα. Αναλαμβάνουμε έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, συντήρηση επιφανειών, βιομηχανικοί καθαρισμοί, απολύμανση, βαφές πυροπροστασίας, αφαίρεση graffiti κ.α.

A. HILIOS LTD - TECHNICAL SERVICES

Τα έργα μας

Add Comment