Σπογγοβολή

Η εταιρεία ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. έχει στην διάθεση της μια νέα εναλλακτική μέθοδο καθαρισμού τη σπογγοβολή. Ο καθαρισμός με σπογγοβολή είναι μια νέα τεχνολογία. Προσφέρει μοναδικά οφέλη και πλεονεκτήματα τόσο στην ποιότητα του καθαρισμού της επιφάνειας όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Τα έργα μας

Add Comment