Καθαρισμός

Η εταιρεία A. HILIOS ltd. προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες για τον καθαρισμό βιομηχανικών περιοχών, βιομηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, φορτηγών, επιβατηγών πλοίων καθώς και σκαφών αναψυχής.

Η εταιρεία απασχολεί έμπειρο προσωπικό χρησιμοποιώντας σύγχρονα μηχανήματα από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα.

Για τον καθαρισμό των πλοίων, η A. HILIOS ltd. χρησιμοποιεί αντλίες αναρρόφησης, υδραυλικά μηχανήματα και μηχανήματα αμμοβολής.

Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για παράδειγμα, όπως σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και σε μηχανοστάσια, η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε είδους καθαρισμό με τεχνικά ή χημικά μέσα παρέχοντας τα κατάλληλα πρότυπα κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Τα έργα μας

Add Comment