Υδροβολή

Η εταιρεία χρησιμοποιεί μηχανήματα υδροβολής των καλυτέρων εργοστασίων νέας τεχνολογίας με εκτοξευτήρες νερού πίεσης από 100 μέχρι 3500 bar καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών.

Με την μέθοδο της υδροβολής απομακρύνονται οι τα άλατα, οι σκουριές καλά προσκολλημένες και μη και οι οργανισμοί που βρίσκονται στην επιφάνεια της γάστρας του πλοίου.

Η υδροβολή σαν μέθοδος καθαρισμού έχει πολλά πλεονεκτήματα με καλύτερο την μείωση των αλάτων κάτω των 30mg/m2, παγκοσμίως ως μέθοδος καθαρισμού θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον. Όλες οι εργασίες υδροβολής της εταιρείας HPS εκτελούνται σύμφωνα με τα Γερμανικά standard STG NORMA 2222.

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι υδροβολής:

  • Υδροβολή Low pressure Water Washing 0-68bar
  • Υδροβολή High Pressure Water Washing: 68-680bar
  • Υδροβολή Low pressure operates pressure less than 680 bar 1000 bar
  • Υδροβολή High pressure operating at pressures between 680 bar and 1,700 bar
  • Υδροβολή Ultra high pressure, operating at pressures above 1700 bar- 2000-2500 bar

Τα έργα μας

Add Comment