Ενοικιάσεις μηχανημάτων

Τα μηχανήματα μας, cherry picker (ανυψωτικά καλαθοφόρα οχήματα), υδροβολές, compressor, pumps, είναι διαθέσιμα και προς ενοικίαση. Τα μηχανήματα είναι σε άριστη κατάσταση αγορασμένα από χώρες της Ε.Ε κυρίως Ελλάδα και Γερμανία.
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Add Comment