Αμμοβολή

Με την μέθοδο της αμμοβολής ο καθαρισμός γίνεται με την εκτόξευση σωματιδίων (coper slag) πάνω στην μεταλλική επιφάνεια η οποία θα δεχθεί την αμμοβολή. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης είναι η αφαίρεση οξειδίων σιδήρου σκουριάς.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της αμμοβολής είναι η δημιουργία τραχύτητας στην επιφάνεια με αποτέλεσμα την πολύ καλή προσκόλληση των στρώσεων της βαφής. Όλες οι εργασίες αμμοβολής και βαφής εκτελούνται σύμφωνα με τα BRITISH STANDARD (8501/8502/8503etc) και ανάλογα με το είδος του καθαρισμού χρησιμοποιούνται και άλλα είδη ψιγμάτων όπως χαλαζιακή άμμος  κ.α.

Μπορεί να εφαρμοστεί αμμοβολή/καθαρισμός πλοίων και άλλων εγκαταστάσεων όπως αμμοβολή δεξαμενών. Οι παρακάτω φωτογραφίες αμμοβολής είναι από εργασίες στο Πέραμα.

Τα έργα μας

Add Comment