• 28 Απριλίου, 2020
  • Νεα
  • by vTUuyIBUGK
  • 211

Η ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” έλαβε μέρος στην 22η διοργάνωση για την Ελληνική Ναυτιλία “Ποσειδώνια 2010” που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2010 στο Εκθεσειακό Κέντρο Ελληνικού, από Δευτέρα 07/06/10 έως Παρασκευή 11/06/10.

Η ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. βρισκόταν στο περίπτερο 740.

Ποσειδώνια 2010