Μηχανικός εξοπλισμός, μηχανήματα και οχήματα του στόλου μας

Η εταιρεία ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. συνεχώς ανανεώνει τον εξοπλισμό της με μηχανήματα νέας τεχνολογίας που καλύπτουν τις ανάγκες των απαιτητικών πελατών της.

Στόχος της εταιρείας Α. Χιλιος ΕΠΕ αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση νέων τεχνολογικών μεθόδων και φυσικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την διαρκή ενημέρωση του προσωπικού στην εφαρμογή και λειτουργία τους.

Για την καλύτερη εκτέλεση των εργασιών της, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός στην κατοχή της είναι 33 cherry picker, 14 υδροβολές, 1 υδροαμμοβολής, 20 compresseur, 28 μάνικες αμμοβολής, μία φορτηγίδα, μια μαούνα, φορτηγά, γερανούς, bobcat, συστήματα καθαρισμού σωλήνων, αμμουδιέρες, vacuum, robot υδροβολές, αντλίες, rotary nozzles for internal clean of pipes. Για περισσότερες σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό, λεπτομέρειες ή απορίες σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

CHERRY PICKERS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

COMPRESSEURS

ΥΔΡΟΒΟΛΗ ROBOT