Εταιρεία

Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρεία ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες: καθαρισμού, υδροβολής, αμμοβολής, σπογγοβολής και χρωματισμού σε πλωτά μέσα και χερσαίες εγκαταστάσεις. Ιδρυτής της είναι ο Χίλιος Αναστάσιος που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό από το 1988 έχοντας αρχικά δημιουργήσει την Hilios Hellas και αργότερα την A. HILIOS LTD. μεταφέροντας σε αυτή τα πάγια μέσα δράσης και την πείρα του. Οι μηχανολογικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ναυπηγ/κη Ζώνη του Περάματος Αττικής στις εγκαταστάσεις πρώην Καρρά.

Η A. HILIOS LTD. έχει το δικό της σήμα παροχής υπηρεσιών HPS διακρίνοντας τις υπηρεσίες της από άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου. Έχει κερδίσει άξια την φήμη για την ποιότητα των εργασιών της χρησιμοποιώντας συνεχώς ανανεωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με μηχανήματα νέας τεχνολογίας αγορασμένα από χώρες της Ε.Ε και μεθόδους εργασίας φιλικές προς το περιβάλλον σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η A.HILIOS LTD. απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις επισκευές πλοίων. Αναλαμβάνει εργασίες παγκοσμίως για τους πελάτες της, παρέχοντας 24ωρη εξυπηρέτηση.

Σήμερα η A.HILIOS LTD. συνεχίζει να πρωτοπορεί έχοντας σαν στόχο να προσφέρει τις ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες και προσφορές του κλάδου της, προστατεύοντας τόσο την περιουσία των πελατών της, όσο και το περιβάλλον.