• 28 Απριλίου, 2020
  • Νεα
  • by vTUuyIBUGK
  • 329

Συμμετοχή της ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” στην ετήσια συνάντηση ναυτικής τεχνολογίας 2008 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων Ο.Λ.Π. – Μέγαρο Διοίκησης από Πέμπτη 27/11/08 έως Παρασκευή 28/11/08.